CZinDE.cz

Čech v Německu, aneb vše, co by se mohlo hodit

Novinky

18.6.2018
Daňové třídy
Přidána nová stránka s rozdělením daňových tříd, popisem kombinací těchto tříd, jak a kdy je potřeba změnit daňovou třídu a kdy je povinnost podávat daňové přiznání.

18.6.2018
Zamezení dvojího zdanění, přihlášení se k odvodu daně v Německu a určení daňové třídy
Přidána nová stránka s popisem, jak podat žádost na fú a přihlásit se tak k placení daní v Německu, jak zažádat o daňovou třídu a komu předat potvrzené formuláře.

18.6.2018
Informační brožury arbeitsagentur.de
Přidány informační brožury pro migrující osoby vydané Německým spolkovým úřadem práce. V češtině.

13.6.2018
Co udělat po podepsání smlouvy
Přidána nová stránka s popisem, co by jste měli jako první udělat po podepsání smlouvy.

7.6.2018
Pracovní smlouva a co by měla obsahovat
Přidána nová stránka s popisem, jaká práva mají zaměstnanci, co by měla obsahovat pracovní smlouva a pár informací o minimální mzdě v Nemecku.

© Copyright

Obsah webu
S veškerými informacemi obsaženými na tomto webu můžete volně nakládat, předávat, rozšiřovat, kopírovat, stahovat či jinak interpretovat, jelikož zde nejsou žádné volně nedostupné informace, které by jste nemohli získat i jinde.

Životopis, motivační dopis a jak na to

Zaměstnavatelé v Německu si většinou na kvalitně zpracovaný životopis potrpí. Je to tradičně způsobeno pověstnou německou pečlivostí a tu také hledají již v životopise.

Tradice podávání životopisu při ucházení se o zaměstnání je v Německu trochu jiná než v Čechách, i když se životopis nijak zvlášť neliší. Samotný životopis by na to, aby zaujal, neměl být moc dlouhý, ideálně 1-2 strany. Ovšem zajímavostí je kromě pečlivého zpracování i způsob prezentace životopisu. Je vhodné jej vložit do pevných desek a krom samotného životopisu přiložit motivační dopis a popřípadě i reference a certifikáty.

Na jednom semináři jsme dostali radu, abychom životopis se vším ostatním vkládali do rychlovazačů a rozesílali po firmách. Nevypadá to nijak špatně a také to není drahé na to, aby jste je mohli rozdávat. Ze zkušenosti ovšem mohu potvrdit, že některé firmy jsou natolik daleko, že při odpovědi vám napíší, jestli chcete prospekty zaslat zpět nebo dají vědět, kde si jej můžete vyzvednout. Stalo se mi také, že firma poslala zpět do Čech životopis v obálce s dopisem (sice odmítavým, ale bylo to hezké).

Zde na Amazonu lze koupit speciální desky přímo na životopis. Jsou velmi drahé, proto jsem zmínil na začátku ty rychlovazače.

Co by tedy v životopise nemělo chybět:

1) Údaje o vaší osobě

Samozřejmostí je jméno, adresa, telefon, email, datum narození a národnost. Další údaje, které můžete na začátek přidat jsou třeba Váš rodinný stav a pohlaví. Tyto údaje nejsou povinné.

2) Můžete přidat i svojí fotografii.

3) Je dobré na začátek přidat pár motivačních vět o Vás. Ale to lze také vynechat.

4) Vzdělání

Řadíme od nevyššího dosaženého vzdělání, vždy s uvedeným měsícem a rokem začátku a koncem studia. Název školy, jaký obor jste studovali a jakou zkouškou jste jej zakončili, např. výuční list, maturita apod. A pozor, do životopisu se v Německu uvádí i povinná školní docházka.

5) Praxe

Praxe určitě bude ta nejdůležitější část Vašeho životopisu. Pracovní zkušenosti seřaďte chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Kromě názvu a pracovní pozice u datumů napište měsíc a rok nástupu a odchodu, samotný rok nestačí. Můžete také popsat činnost na danné pozici, jaké byly Vaše povinnosti, co patřilo k vašim běžným i zvláštním úkolům, nebo jakých výsledků jste dosáhli. To ale lze klidně vynechat.

Někde se doporučuje neuvádět zaměstnání starší 15 let, protože ty už nejsou pro zaměstnavatele až tak relevantní. Já sám nevím, jestli je to vhodné a pokud se životopis vejde do dvou stran a nevystřídali jste třicet různých míst, která nikomu nic neřeknou, tak bych uváděl všechna, aby v životopise nebyla hluchá místa, která by pak mohl chtít zaměstanavatel dovysvětlit.

6) Jazykové znalosti

Také pro zaměstnavatele velmi důležiá informace. Jako první uveďte rodný jazyk. K ostatním jazykům je dobré uvést stupeň znalosti (B1, C2) anebo popsat, jak dobře daný jazyk ovládáte. A pokud si životopis sem tam přikrášlíte, tak v téhle části to rozhodně nechtějte ani skusit. V čechách by vám to ještě mohlo projít, ale v Německu

7) Ostatní znalosti, kvalifikace, koníčky a vlastnosti

Sem patří např. řidičský průkaz, znalost pc, certifikáty atd. Také je dobré uvést nějaké koníčky a vlastnosti, jako např. dochvilnost, pracovitost aj. Vyjmenujte další výrazné pracovní úspěchy, zahraniční stáže nebo konference, kterých jste se zúčastnili, vědecké práce nebo publikační činnosti, různá ocenění, ale i svá hobby, pokud usoudíte, že by mohly personalistu zaujmout.

8) Datum a podpis

Jeden můj starší životopis pro představu, jak by měl zhruba vypadat.

Motivační dopis

Motivační dopis je určen konkrétní osobě, ať už personalistovi nebo přímo zaměstnavateli. V motivačním dopise by jste měli uvést důvody, proč zrovna Vy jste ten nejvhodnější kandidát na pozici, o kterou se ucházíte. Většinou stačí v motivačním dopise obsáhnout 2-4 odstavce a celkově by neměl přesáhnout jednu stranu výstižného, zajímavého textu. Také by měl být napsaný stejným stylem a písmem jako životopis.

Průvodní dopis

Jak už z názvu vyplývá, průvodní dopis pouze provází odeslání CV a dalších dokumentů. Je to jen textu e-mailu a jeho obsahem je pozdrav, reakce na nabídku volné pozice a informace o přílohách.

V některých případech můžete průvodní a motivační dopis spojit dohromady. Někdy se může stát, že motivační dopis daná pozice nevyžaduje, takže do textu emailu vypíšete jak informace, kde jste se o dané pozici dozvěděli, tak i důvody, proč se na ni hodíte včetně Vašich zkušeností a znalostí.

Poznámky pod čarou.

Jak sami vidíte, německý životopis se téměř neliší od toho našeho, jen je samozřejmě psaný v němčině. Jen adresy nechejte ve správném formátu a města nepřekládejte do němčiny.

Pokud víte, odkdy přesně by jste mohli do zaměstnání nastoupit, tak o tom dejte určitě vědět někde ke konci životopisu. Zaměstnavatel tuto informaci ocení.

Jsou i místa, kde Vám životopis chybět nebude. Jestli jste např. kuchař (wie ich), tak stačí obejít pár restaurací, domluvit si tzv. Probe Tag, vyzkoušet a ukázat, že danou práci zvládáte a můžete se domluvit přímo bez životopisu. Ovšem rozhodně neškodí ho mít, i kdyby jste měli mít s sebou jen ten základní bez motivačního dopisu a . Taky pokud nemíříte do vedoucích pozic, tak se o pravopisné chyby nemusíte tolik starat. Přeci jen je němčina přinejmenším Váš druhý jazyk a zaměstnavatelé v Německu jsou v tomto ohledu velmi tolerantní.

Pokud přikládáte k životopisu i reference a absolvované kurzy nebo semináře, tak je dobré je přeložit do němčiny. Můžete buď sami, nebo si je nechat přeložit. Ceny nejsou nijak vysoké, obvykle okolo tří stovek za stranu, ale na druhou stranu to dělá dobrý dojem, než když by zaměstnavatel koukal na dokument v češtině a nerozuměl mu. Já osobně mám reference od čtyř zaměstnavatelů a zhruba šest certifikátů. Celé přeložit mě to vyšlo ani ne na dva tisíce, takže si myslím, že se určitě vyplatí do toho investovat.

Jedna malá k dobru z příběhu jednoho kolegy: "Byl jsem na pohovoru a personalistka se mě ptá, jestli mám sebou i nějaké reference, protože je uvádím v životopise. Já že ano, ale bohužel jsem je nestihl nechat přeložit. Už mi začínalo vysychat v krku, že budu za blbce, když přijedu na pohovor takhle nepřipravený. Ona ale na to, že to nevadí, ať jí je ukážu, že něco zkusí. Tak jsem vytáhl z tašky dvě doporučení, ona si je vyfotila a nechala přeložit přes Google. Sice to nebylo nic moc, ale stačilo to a docela přeloženému textu porozuměla." Sice to místo tehdy nedostal, ale je to milá zkušenost, ne?

CzinDe.cz - stránky pro čechy v německu
Vše, co by se mohlo hodit pro jednodušší (...)
S veškerými informacemi obsaženými na tomto webu !KROM FOTOGRAFIÍ A GRAFICKÝCH PRVKŮ! můžete volně nakládat, předávat, rrozšiřovat, kopírovat, stahovat či jinak interpregovat, jelikož zde nebudou žádné volně nedostupné informace, které by jste nemohli získat i jinde. Naopak fotografie a grafické prvky jsou chráněné autorským zákonem a tyto lze použít až po výlučném souhlasu autora, tj. mně!