CZinDE.cz

Čech v Německu, aneb vše, co by se mohlo hodit

Novinky

18.6.2018
Daňové třídy
Přidána nová stránka s rozdělením daňových tříd, popisem kombinací těchto tříd, jak a kdy je potřeba změnit daňovou třídu a kdy je povinnost podávat daňové přiznání.

18.6.2018
Zamezení dvojího zdanění, přihlášení se k odvodu daně v Německu a určení daňové třídy
Přidána nová stránka s popisem, jak podat žádost na fú a přihlásit se tak k placení daní v Německu, jak zažádat o daňovou třídu a komu předat potvrzené formuláře.

18.6.2018
Informační brožury arbeitsagentur.de
Přidány informační brožury pro migrující osoby vydané Německým spolkovým úřadem práce. V češtině.

13.6.2018
Co udělat po podepsání smlouvy
Přidána nová stránka s popisem, co by jste měli jako první udělat po podepsání smlouvy.

7.6.2018
Pracovní smlouva a co by měla obsahovat
Přidána nová stránka s popisem, jaká práva mají zaměstnanci, co by měla obsahovat pracovní smlouva a pár informací o minimální mzdě v Nemecku.

© Copyright

Obsah webu
S veškerými informacemi obsaženými na tomto webu můžete volně nakládat, předávat, rozšiřovat, kopírovat, stahovat či jinak interpretovat, jelikož zde nejsou žádné volně nedostupné informace, které by jste nemohli získat i jinde.

Co je Steuer ID (Steuernummer) a k čemu slouží

Steuer ID zkrácenina Steuerliche Identifikationsnummer a je něco jako české DIČ. Slouží pro daňové úřady, Famillienkasse, Krankenkasse, úřady práce a používají ho i některé soukromé instituce. Steuer ID všechny tyto instituce používají ke komunikaci s daňovým úřadem.

Od roku 2016 jste jej povinni udávat do žádostí o přídavky na děti (Kindergeld). A Vašich dětí, pokud jej mají přidělené. To se netýká Čechů, kteří v Německu nežijí. Děti nezískávají automaticky ID, to by se musely v Německu narodit. Pokud ale budete v Německu chtít žít i s dětmi, musíte o něj pro děti požádat. Ale pokud neplánujete dětem budoucnost v Německu, tak je to přinejmenším zbytečné. Do žádosti o Kindergeld jej jako pendler nebudete potřebovat.

Steuer Id sestává z jedenácti číslic a získávají jej již děti při narození a platí až do smrti. Nelze ho měnit a data získaná během života jednotlivce se smažou až 20let po jeho smrti.

Steuernummer existovalo zhruba do roku 2007 jako předchůdce Steuer ID. Mělo ale několik nevýhod, protože se při např. stěhování, změně zaměstnání apod. vždy měnilo a to byla velká zátěž jak pro samotného poplatníka, tak i pro úřady. Proto jej v roce 2008 nahradil jednotný systém, z kterého vyšlo právě jednoznačně neměnitelné Steuer ID.

Jak Steuer ID získat, pokud v Německu nežiji

Pokud v Německu jen pracujete, ale nežijete, tak i tak budete Steuer ID potřebovat. Odvádíte totiž do systému pojištění a daně a tak bude finanční úřad potřebovat i Vaše Steuer ID.

Varianta 1. (pohodlnější, ale pomalejší)

První a asi nejpohodlnější varianta, jak Steuer ID získat je, že si na něj počkáte. Při prvním podaném daňovém přiznání si finanční úřad sám požádá Spolkový centrální daňového úradu (BZSt) o přidělění Steuer ID pro Vás. Z BZSt Vám pak přijde poštou. Sami si o něj zažádat nemůžete.

Varianta 2. (složitější, ale rychlejší)

Tuto možnost využijete hlavně, pokud budete žádat o příspěvky na děti. Protože se od roku 2018 vyplácí Kindergeld již jen půl roku zpětně, budete jej pořebovat mít vyřízené co nejdříve, protože bez Steuer ID Vám Famillienkasse žádost nezpracuje. Je to právě kvůli komunikaci s finančním úřadem, aby mohla získat důležité informace o Vás jako žadateli.

Když nastoupíte např. v lednu do zaměstnání a budete čekat na přidělení Steuer ID klasickou cestou až do příštího roku po podání daňového přiznání, tak než Vám ho přidělí a než pak podáte žádost na Famillienkasse, můžete přijít o dost peněz.

Tak a teď jsou opět tři možnosti. Můžete požádat svého zaměstnavatele, aby požádal o přidělení Steuer ID. Pokud je co k čemu, tak by Vám měl vyhovět. Ale moc bych na to ze své vlastní zkušenosti nespoléhal.

Druhou možností je zajít na finační úřad, pod který podle svého působení spadáte. To zjistíte každý rok při podání k určení daňové třídy z dopisu, který Vám Finanzamt každý rok zasílá na základě žádosti českého FÚ. O tom je krátké povídání na stránce Zamezení dvojího zdanění. Finanzamt na základě Vaší žádosti požádá BZSt o přidělení Steuer ID a zase by Vám mělo dojít poštou.

Při třetí možnosti nemusíte nikam chodit, ale zabere to asi nejvíce času. Tento postup nemám vyzkoušený, jen zprostředkovaný, takže jeho postup nemusí nutně fungovat správně. Výhoda je, že vše vyřídíte z domova, i když je to zhruba na 4-8 týdnů. Zde na stránce BZSt naleznete formulář k vyplnění. Tady pozor, není to žádost o přidělení nového čísla, ale k poskytnutí informace o zapomenutém nebo ztraceném Steuer ID. Vy tedy zažádáte o své zapomenuté Steuer ID, BZSt Vám poštou sdělí, že žádné přidělené číslo ještě nemáte a požádá o informace, aby Vám jej mohla přidělit. Tady přesně nevím, co všechno budete potřebovat, ale ze zprostředkovaných informací by to měla být kopie OP a vyplněný a podepsaný formulář, který by měl dojít společně s informacemi od BZSt. Odešlete tyto informace zpět poštou BZSt a zhruba do čtyř týdnů by Vám měl dorazit dopis s přiděleným Steuer ID.

Pokud by odkaz v textu již nefungoval, pak Jděte na www.bzst.de -> v levém menu klikněte na Steuern National -> poté na Steuerliche Identifikationsnummer a v textu pak naleznete das Eingabeformular. V tuto chvíli je na webu formulář také přímý odkaz na hlavní straně nahoře. Je to patrné i z obrázku.

Jak Steuer ID získat, pokud v Německu žiji

Pokud v Německu pobýváte a přihlásili jste se k pobytu, měli byste Steuer ID automaticky dostat poštou od BZSt. Potom ho musíte předat zaměstnavateli.

CzinDe.cz - stránky pro čechy v německu
Vše, co by se mohlo hodit pro jednodušší (...)
S veškerými informacemi obsaženými na tomto webu !KROM FOTOGRAFIÍ A GRAFICKÝCH PRVKŮ! můžete volně nakládat, předávat, rrozšiřovat, kopírovat, stahovat či jinak interpregovat, jelikož zde nebudou žádné volně nedostupné informace, které by jste nemohli získat i jinde. Naopak fotografie a grafické prvky jsou chráněné autorským zákonem a tyto lze použít až po výlučném souhlasu autora, tj. mně!