CZinDE.cz

Čech v Německu, aneb vše, co by se mohlo hodit

Novinky

18.6.2018
Daňové třídy
Přidána nová stránka s rozdělením daňových tříd, popisem kombinací těchto tříd, jak a kdy je potřeba změnit daňovou třídu a kdy je povinnost podávat daňové přiznání.

18.6.2018
Zamezení dvojího zdanění, přihlášení se k odvodu daně v Německu a určení daňové třídy
Přidána nová stránka s popisem, jak podat žádost na fú a přihlásit se tak k placení daní v Německu, jak zažádat o daňovou třídu a komu předat potvrzené formuláře.

18.6.2018
Informační brožury arbeitsagentur.de
Přidány informační brožury pro migrující osoby vydané Německým spolkovým úřadem práce. V češtině.

13.6.2018
Co udělat po podepsání smlouvy
Přidána nová stránka s popisem, co by jste měli jako první udělat po podepsání smlouvy.

7.6.2018
Pracovní smlouva a co by měla obsahovat
Přidána nová stránka s popisem, jaká práva mají zaměstnanci, co by měla obsahovat pracovní smlouva a pár informací o minimální mzdě v Nemecku.

© Copyright

Obsah webu
S veškerými informacemi obsaženými na tomto webu můžete volně nakládat, předávat, rozšiřovat, kopírovat, stahovat či jinak interpretovat, jelikož zde nejsou žádné volně nedostupné informace, které by jste nemohli získat i jinde.

Přehled daňových tříd v Německu

V Německu existuje 6 daňových tříd. Některé třídy lze i kombinovat. Pokud jste v Německu poprvé, jste automaticky zařazeni do třídy 1. Samoživitelé využívají 2. třídu a lidé, kteří mají více zaměstnání jsou pak automaticky zařazeni do třídy 6.

Třídu lze změnit na základě žádosti na příslušném finančním úřadě, pod který spadáte dle místa výkonu práce a pokud jste pendleři, tak žádáte o změnu daňové třídy na fú v ČR. Popis, jak postupovat na českém fú je na této stránce: Pojištění a daně - Zamezení dvojího zdanění

Steuerklasse 1

Daňová třída 1 je určena pro svobodné a nebo rozvedené jedince, kteří nemají děti a nebo i ty, kteří děti mají, ale nejsou v jejich péči. Také pro ovdovělé jedince a partnery v registrovaném partnerství.

Měsíční výdělek do výše 1029,- €, se nedaní. Pro první třídu neplatí povinnost podávat daňové přiznání.

Steuerklasse 2

Druhá třída je určena pro rodiče samoživitele.

Nedaní se měsíční výdělek do výše 1225,- €. Daňové přiznání se podávat nemusí. Pro pendlery tato třída není možná, jelikož by museli žít trvale i s dítětem/dětmi v Německu.

Steuerklasse 3

Tato třída je pro ženaté/vdané. Může ji získat ten z partnerů, který má vyšší příjem. Druhý pak musí mít třídu 5. Využijí ji především pendleři. Také paltí pro ovdovělé jedince v roce úmrtí partnera a ještě jeden rok poté. A nakonec i pro registrované partnery za předpokladu, že druhý z parnerů má 5. daňovou třídu nebo nepracuje a nebo má minijob.

Nedaní se měsíční výdělek do 1952,- € a musí se podávat daňové přiznání. Zajímavostí je, že během roku neplatíte žádné odvody na daně, ale daň se vypočítává následně při podání daňového přiznání. Je dobré si na to nechávat část peněz na straně.

Steuerklasse 4

Čtvrtá třída je určena pro ženaté a nebo registrované partnery. Zde ale musí mít druhý z partnerů/manželů také daňovou třídu 4. Využijí ji především ti, kteří mají přibližně podobný příjem. Tuto třídu mohou využít i pendleři za předpokladu, že oba partneři/manželé pracují a odvádějí daně v Německu.

Nedaní se měsíční příjem do 1029,- € a není povinnost podávat daňové přiznání.

Steuerklasse 5

Třída 5. je určena pro manžele a nebo registrované partnery za předpokladu, že druhý z partnerů/manželů má daňovou třídu 3. Nedaní se příjem do 107,- € a musí se podávat daňové přiznání.

Steuerklasse 6

Všichni svobodní, ženatí a nebo registrovaní partneři, kteří mají více než jeden pracovní poměr, jsou zsřazeni do 6. daňové třídy. Měsíční mzda se daní celá a daňové přiznání se musí podávat.

Přehled daňových tříd z webu steuerklassen.com.

Kombinace daňových tříd pro manžele

Kombinace 3.a 5. třídy: Vyplatí se, pokud jeden z manželů/partnerů vydělává více než ten druhý. Výhoda této kombinace spočívá v tom, že ten, kdo vydělává víc, platí méně na daních. Nevýhoda je ta, že čím větší je rozdíl mezi platy, tím větší je doplatek při podání daňového přiznání.

Kombinace 4. a 4. třídy: Vyplatí se pro manžele nebo partnery, kteří vydělávají přibližně stejně.

Kombinace 4. a 4. třídy s faktorem: Tato kombinace má tu výhodu, že lze platit část daní již v průběhu roku, takže daňový doplatek pak není tak velký.

Kdy je potřeba podat daňové přiznání

Ve zvláštních případech musí poplatníci v 1., 2., a 4. třídě podat daňové přiznání.

Kdy je potřeba změnit daňovou třídu

Pokud u vás nastala změna v rodinném stavu, je potřeba změnit i daňovou třídu. Změna Steuerklasse se podává prostřednictvím formuláře na příslušném fú, pod který spadáte dle svého místa práce. Během kalendářního roku lze změnit daňovou třídu pouze jednou a maximálně do 30. listopadu.

Jak a kde změnit daňovou třídu

V článku je to již zmíněno, ale trocha toho opáčka neuškodí. Takže, pokud jste pendler, pak zajděte na příslušný fú, pod který spadáde dle svého místa bydliště. Podejte formulář Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer, česky Žádost o projednání jako pracovník s neomezenou povinností k odvodu daně z příjmu. Jak jej vyplnit a kam podat vysvětlím v několika málo krocích. Ke stažení je na stránce Ke stažení. Ve formuláři vyznačte třídu, o kterou žádáte a jakmile dostanete od českého fú tyto formuláře zpět potvrzené, pak je zanesete na německý fú. Bohatě postačí tyto formuláře předat svému zaměstnavateli a pokud je co k čemu, pak je tam doručí sám (je ale dobré si to ohlídat). A znovu opakuji: Vždy dávejte kopie! Jakmile dorazí z Německa potvrzení o určení třídy, předejte jej zaměstnavateli. Kopii!!! :-)

Pokud v Německu žijete, tak zajdete na příslušný fú, pod který spadáte, vyplníte formulář Steuerklasse Wechseln a jakmile dorazí potvrzení, předáte jej zaměstnavateli.

Poznámky pod čarou

Ke každé změně třídy budete muset prokázat důvod změny, takže pokud jste se oženili, doložíte oddací list, ovdověli - úmrtní list atd. Někde se můžete setkat s tím, že bdou chtít tyto dokumenty přeložené do němčiny. Je dobré se na to informovat předem, stačí poslat mail s dotazem, jestli to nutně chtějí. Předejdete si tím zbytečnou ztrátu času...

CzinDe.cz - stránky pro čechy v německu
Vše, co by se mohlo hodit pro jednodušší (...)
S veškerými informacemi obsaženými na tomto webu !KROM FOTOGRAFIÍ A GRAFICKÝCH PRVKŮ! můžete volně nakládat, předávat, rrozšiřovat, kopírovat, stahovat či jinak interpregovat, jelikož zde nebudou žádné volně nedostupné informace, které by jste nemohli získat i jinde. Naopak fotografie a grafické prvky jsou chráněné autorským zákonem a tyto lze použít až po výlučném souhlasu autora, tj. mně!